L O Y A


* Kom maar, wees blij en verheugd, wees blij en verheugd in de Here. (2 maal)

Come on, be glad and rejoice, be glad and rejoice in the Lord. (2 times)

 

* Hij is aan het kruis gegaan en stierf voor onze zonden

He has gone onto the cross and died for our sins

* en Hij is opgestaan en heeft de Trooster gezonden.

and He has risen and has sent the Comforter.


Index