L O Y AKom maar, wees blij en verheugd, wees blij en verheugd in de
Here. (2 Maal)

Hij is aan het kruis gegaan en stierf voor onze zonden

en Hij is opgestaan en heeft de Trooster gezonden.

 

 

 

Index