L O Y A

P i n k s t e r f e e s t


 

GEZELLIG FEEST

 

Na de Hemelvaart bleven de discipelen nog een tijdje in Jeruzalem. Want de Here Jasjoea (Jezus) had hen geboden daar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die zij zouden ontvangen (Handelingen 1:4).
Maar hij had ze niet gezegd, wanneer dat precies zou gebeuren. Het moest een verrassing blijven, want een verrassing komt onverwachts, anders is het geen verrassing meer.
Het werd een dubbele verrassing, want de grootste
Verrassing Allertijden kwam niet op een gewone dag, maar op het Wekenfeest. Dat is het feest der eerstelingen, de vruchten van de eerste oogst. Daarbij werd dankbaarheid en zondebesef aan de Here getoond.
Dit feest werd vastgesteld op zeven volle weken na Pesach (
Kruisigingsdag) [in plaats van zeven volle weken vanaf de dag der eerstelingen (Dag der Opstanding)]. Zeven volle weken na Pesach is dan de vijftigste dag na het Grote Offer Allertijden.
Vijftigste is in het Grieks pentakostè en het betekent in het Nederlands '
Pinksteren'.En de Grote Verrassing Allertijden was natuurlijk de Heilige Geest van God.
Hij bracht vooral kracht voor de gelovigen om te kunnen getuigen van de opgestane Heer. Maar de Heilige Geest is natuurlijk véél meer.
En bij Hem draait het alleen maar om het
Licht en het verjagen van de Duisternis.
Want Hij komt om de
Here Jasjoea (het Licht) te verheerlijken en de mensen te overtuigen van hun zonde (de Duisternis).
Daarom is het einddoel van de gelovige 100%
Licht, en niet half-half ofzo. Want wie werkelijk het Licht heeft, heeft in zich geen duisternis meer.

 

 


Index